Hur får man en katt att gilla en? (Praktiska tips)

En flicka kramar om sin katt och försöker få den att gilla henne

För många kattägare kan det vara svårt att vinna sina kattkompisars tillgivenhet. Katter, som är kända för sitt oberoende och ofta mystiska beteende, är inte alltid lika tillmötesgående med sin tillgivenhet som sina hundkamrater. Men frukta inte, för med tålamod och förståelse för katters beteende är det fullt möjligt att få en katt att bli mer förtjust i dig.

Det är viktigt att förstå att katter, i jämförelse med hundar, har olika kommunikationsstilar och behov. Genom att ta sig tid att lära sig om dessa egenheter kan man kraftigt öka sina chanser att bygga upp en positiv relation med sin katt. Den här artikeln kommer att fördjupa sig i några beprövade och testade metoder som kan bidra till att främja ett varaktigt band mellan katt och människa.

Från att skapa förtroende och respektera gränser till att tillhandahålla sensorisk berikning och korrekt socialisering finns det mycket som kan göras för att förbättra hur en katt ser på sina mänskliga följeslagare. Om man följer dessa tips kan till och med de mest avvisande katterna så småningom komma att uppskatta och njuta av den person som tar hand om dem.

Förståelse för kattbeteende

Att få en katt att gilla dig innebär att man måste förstå dess beteende och reagera på lämpligt sätt. Detta kräver att man observerar kroppsspråket och känner igen kattens olika läten.

Observera kroppsspråket

Katter kommunicerar främst genom kroppsspråk, så att uppmärksamma deras hållning, ögon, öron och svans kan hjälpa till att tolka deras känslor. De viktigaste ställningarna att hålla utkik efter är bland annat:

 • Avslappnad: När en katt är nöjd är kroppen avslappnad, öronen pekar framåt, pupillerna är något vidgade och svansen pekar uppåt.
 • Alert: En alert katt har öronen och morrhåren riktade framåt, kroppen lutar sig något framåt och svansen är rakt ut eller uppåt.
 • Rädd: En rädd katt kan huka sig lågt ner mot marken, med öronen plattlagda, morrhåren dragna tillbaka och svansen intryckt under kroppen.
 • Aggressiv: En aggressiv katt har pälsen rest i ragg, öronen är tillplattade, svansen är uppfluffad och den kan fräsa eller morra.

Genom att förstå dessa kroppsspråkssignaler kan du svara på din katts behov och bygga upp ett förtroende.

Känna igen läten

Katter kommunicerar också genom olika läten, som kan variera från katt till katt. De vanligaste är följande:

LäteBetydelse
JamarKan betyda en hälsning, hunger eller en önskan om uppmärksamhet.
SpinnerVanligtvis ett tecken på tillfredsställelse eller avslappning; kan också indikera smärta eller ångest.
FräserIndikerar rädsla, obehag eller aggression.
Kvittrar/TjattrarObserveras vanligen när en katt ser ett byte, till exempel en fågel, utanför fönstret.

Genom att känna igen kattens läten och reagera med en lugnande attityd kan du främja en positiv relation.

Skapa en bekväm miljö

Skapa trygga utrymmen

Katter behöver sitt privatliv och en känsla av trygghet. För att hjälpa en katt att känna sig trygg och bekväm kan du erbjuda olika gömställen runt om i huset. Det kan till exempel vara kartonger, katträd med gömställen eller till och med öppna hyllor.

Dessutom älskar katter att sitta på en sittplats och observera sin omgivning uppifrån. Erbjud dem vertikala utrymmen som katträd, hyllor eller fönsterbrädor där de kan klättra och vila. Detta får dem inte bara att känna sig trygga utan ger dem också mental stimulans och motion.

Upprätta en rutin

En konsekvent rutin hjälper katter att känna sig bekväma i sin miljö. Håll dig till ett dagligt schema för utfodring, lek och skötsel. På så sätt vet katten vad den kan förvänta sig, vilket kan minska stressen och göra den mer benägen att gilla sin ägare.

Här är några element att tänka på när man upprättar en rutin:

 • Utfodring: Planera in måltider vid bestämda tider varje dag.
 • Lektid: Se till att leksessioner sker regelbundet, helst före måltiden.
 • Skötsel: Borsta eller kamma kattens päls regelbundet, särskilt för långhåriga raser.
 • Tyst tid: Avsätt lugna perioder där katten kan slappna av, särskilt efter leken.

Genom att skapa en bekväm miljö kan kattägare skapa förtroende och bygga upp ett starkt band med sin kattvän. Att tillhandahålla trygga utrymmen och upprätthålla en rutin kan i hög grad bidra till kattens allmänna välbefinnande och vilja att engagera sig i ägaren.

Att närma sig katten

När du försöker bygga upp en positiv relation med en katt är det viktigt att du tar dig an den på rätt sätt. Katter är känsliga och självständiga varelser, och det är viktigt att närma sig dem med försiktighet och respekt för deras gränser. I det här avsnittet diskuteras vikten av att respektera gränser och rollen av att låta katten initiera kontakten.

Respektera gränser

Att förstå kattens kroppsspråk och respektera dess gränser är avgörande när man närmar sig kattdjuret. Katter kommunicerar vanligtvis genom sin hållning, svansrörelser och ansiktsuttryck. Att observera dessa signaler kan hjälpa till att avgöra om katten är bekväm med din närvaro.

En svans som är rakt uppåt tyder till exempel på en vänlig och avslappnad katt, medan en uppuffad svans kan tyda på rädsla eller fientlighet. Att vända bort blicken och hålla en långsam och jämn takt kan också bidra till att katten känner sig mer bekväm.

Låt katten ta initiativ till kontakt

Som en allmän regel är det bäst att låta katten initiera kontakten. Detta innebär att du inte sträcker ut handen mot katten eller försöker röra vid den utan att först låta katten närma sig dig. Dessutom är det viktigt att undvika plötsliga rörelser eller höga ljud som kan skrämma katten.

Nedan följer några tips för att uppmuntra en katt att närma sig dig:

 • Erbjud en platt, utsträckt hand och håll den lågt och parallellt med marken.
 • Låt katten sniffa på din hand och observera dess reaktion innan du fortsätter.
 • Om katten verkar bekväm kan du försiktigt klappa dess huvud och kinder.
 • Var uppmärksam på kattens kroppsspråk och dra dig tillbaka om den visar tecken på obehag.

Genom att respektera kattens gränser och låta den initiera kontakten är det troligare att du skapar en känsla av tillit och bildar ett positivt band till kattdjuret.

Bygga upp förtroende

Att bygga upp ett förtroende med en katt kräver tålamod och förståelse. Katter är ofta försiktiga och kan ta tid på sig att skapa kontakter med människor. Nycklarna till att bygga upp förtroendet är bland annat att ge en känsla av trygghet och konsekvens i deras miljö.

Utfodring och godsaker

Ett sätt att bygga upp ett förtroende för en katt är att upprätta ett konsekvent utfodringsschema. Det visar att du är pålitlig och bidrar till att skapa en trygg miljö. Följ alltid samma rutin och försök att mata din katt vid samma tider varje dag, till exempel:

Morgonmål: omkring kl. 7.00.

Kvällsmat: omkring kl. 18.00.

Ändra inte plötsligt typ av mat, eftersom det kan orsaka upprördhet och misstro. Introducera i stället gradvis ny mat genom att blanda den med den nuvarande maten under flera dagar.

Godsaker kan också vara ett användbart verktyg för att bygga upp förtroendet. Att erbjuda godis gör dig till den som tillhandahåller något positivt. Använd godis sparsamt och undvik att ge för många, eftersom det kan leda till viktökning och hälsoproblem. Prova att erbjuda godis:

 • Under positiva interaktioner
 • Som en belöning för önskade beteenden

Lek och interaktion

Ett annat effektivt sätt att bygga upp förtroende är genom lek och interaktion. Att delta i aktiviteter som intresserar katten, till exempel att använda en leksak med stav, kan skapa en positiv association med ägaren. Det finns olika typer av leksaker som tillgodoser olika preferenser:

Typ av leksakBeskrivning
Leksaker med stavFlexibla stavar med fjädrar eller andra lockande föremål.
BollarSmå bollar som katterna kan jaga och slå runt med.
Interaktiva leksakerDölj godis eller gör ljud för att locka katten.

Under leken är det viktigt att låta katten leda och bestämma takten. Undvik kraftfulla eller alltför aggressiva interaktioner och låt katten koppla av när den vill. Observera deras kroppsspråk för signaler och respektera deras gränser.

Skapa ett band

Att få en katt att tycka om dig är ett viktigt steg för att utveckla en varaktig relation. Ett sätt att främja denna koppling är att skapa ett starkt band.

Skötsel och klappning

Katter uppskattar putsning och omvårdnad, och det är ett hjälpsamt sätt att skapa ett närmare band. För att putsa en katt ska du använda en lämplig borste eller kam som är utformad för dess pälstyp. Börja med att försiktigt borsta dess kropp och gå successivt över till mer känsliga områden. Var alltid uppmärksam på kattens signaler, eftersom alla katter inte tycker lika mycket om att bli putsade som andra.

Att klappa är en annan aktivitet som ger katterna ett bra band till sin husse och matte. När du klappar en katt bör du börja med mjuka strykningar på huvudet, gå över till att klia området bakom öronen och fortsätta längs ryggraden. Var försiktig när du interagerar med kattens mage, eftersom många kattdjur är känsliga för beröring i detta område. Observera kattens beteende för att hjälpa dig att förstå dess preferenser bättre.

Tillbringa tid tillsammans

Att tillbringa kvalitetstid tillsammans är viktigt för att skapa ett starkt band mellan dig och din katt. Här är några förslag på hur ni kan spendera tid tillsammans:

 • Delta i interaktiva leksessioner: Använd kattleksaker, t.ex. fjäderstavar, laserpekare eller leksaksmöss, för att inleda leken och hålla kattens uppmärksamhet.
 • Inkludera katten i dina dagliga aktiviteter: Om det är möjligt, ta med katten i rutinmässiga uppgifter, som att läsa eller titta på TV, för att skapa en känsla av sällskap.
 • Ge godis: Erbjud matbelöningar då och då, så länge det inte leder till överätning eller fetma. Godis kan bidra till att stärka bandet och förstärka positivt beteende.
 • Kom ihåg att det krävs konsekvens och tålamod för att bygga upp en relation med en katt. 

Genom att investera tid i att sköta om, klappa och tillbringa tid tillsammans kommer ert band att växa sig starkare, och katten kommer att fortsätta att uppskatta din uppmärksamhet och tillgivenhet.

Similar Posts