Varför skäller hundar? (8 upplysande orsaker!)

varför skäller hundar

Hundar har länge varit kända som människans bästa vän, och de har den titeln av många anledningar. Ett av de mest ikoniska beteendena hos hundar är skällande. Många hundägare och icke-hundägare har ofta funnit sig själva undra varför hundar skäller. Även om skällandet ibland kan verka överdrivet eller till och med irriterande är det viktigt att förstå att det är en naturlig och inrotad form av kommunikation för våra fyrbenta vänner.

Hundar skäller i flera olika syften, bland annat för att kommunicera med människor och andra djur, för att uttrycka känslor och för att varna för potentiella hot eller faror. Olika faktorer, såsom ras, uppfostran och miljö, påverkar i hög grad en hunds skällande tendenser. I följande artikel kommer vi att fördjupa oss i orsakerna till att hundar skäller och utforska de mångfacetterade aspekterna av detta fascinerande sätt att kommunicera hos hundar.

Orsaker till att hundar skäller

1. Kommunikation

Hundar skäller för att kommunicera. De förmedlar meddelanden till andra hundar, djur och människor. Det är en naturlig del av deras beteende för att uttrycka olika känslor, behov och varningar.

2. Känslomässigt uttryck

Känslor spelar en viktig roll för varför hundar skäller. Vanliga känslor som utlöser skällande är bland annat spänning, lycka och frustration. Hundens kroppsspråk och sammanhanget i situationen kan hjälpa till att tyda den underliggande känslan.

3. Territoriellt skällande

Hundar är territoriella djur, och de kan skälla för att försvara sitt territorium eller för att signalera ett potentiellt hot. Den här typen av skällande uppstår ofta när en annan hund eller person närmar sig deras revir, till exempel deras hem eller gård.

4. Rädsla eller ångest

Rädsla och ångest kan få hundar att skälla. De kan skälla på grund av okända situationer, människor eller andra djur. Vissa raser är mer benägna till ångest och kan skälla oftare när de känner sig stressade eller rädda.

5. Uppmärksamhetssökande

Vissa hundar skäller för att få sin ägares uppmärksamhet eller för att kommunicera sina behov. De kan skälla när de vill ha mat, vatten eller lektid. Ägarna bör alltid övervaka skällbeteendet för att förstå och åtgärda hundens behov på lämpligt sätt.

6. Uttråkad

Hundar som är uttråkade kan skälla för att underhålla sig själva eller uttrycka sin frustration. Att ge fysisk och mental stimulans, till exempel motion och strukturerade aktiviteter, kan bidra till att minska tristessen.

7. Lekskällande

Lekskällande uppstår när hundar ägnar sig åt en lekfull aktivitet. Det är en normal del av hundens lektid och kan följa med andra ljud som morrande, flämtande eller gnällande.

8. Alert skällande

Alerta skall signalerar att en hund är medveten om något ovanligt eller potentiellt hotfullt. De kan till exempel skälla när de hör en knackning på ytterdörren eller när en bil kör in på uppfarten. Alert skällande kan fungera som en varning och uppskattas ofta av ägarna.

Olika raser och enskilda hundar har sina unika skäl och utlösande faktorer för att skälla. Att förstå sammanhanget och observera kroppsspråket kan hjälpa ägarna att identifiera och åtgärda orsakerna till att deras hundar skäller.

Faktorer som påverkar hundars skällande

Ras

Vissa hundraser är mer benägna att skälla än andra. Basenji är till exempel en ras som sällan skäller på grund av sin unika stämbandsstruktur. Däremot är mindre hundraser som chihuahuor och terrier kända för att skälla ofta.

Träning

Korrekt träning spelar en viktig roll när det gäller att hantera en hunds skällvanor. En skicklig tränare eller beteendevetare kan lära en hund att följa kommandon som hjälper till att stävja överdrivet skällande. Träningsmetoder med positiv förstärkning är effektiva för att avvänja hundar från oönskat skällande.

Socialisering

Tidig och frekvent socialisering kan hjälpa till att hantera en hunds skällande tendenser. Exponering för olika upplevelser, miljöer, människor och andra djur gör att hundar kan utveckla lämpliga reaktioner på stimuli, vilket minskar sannolikheten för oavbrutet skällande.

Miljö

Hundens miljö kan påverka dess skällbeteende. Faktorer som t.ex:

 • Höga ljud
 • Förekomst av andra djur
 • Ovanliga syner och ljud

Dessa kan utlösa en hunds skällande eftersom den kan känna sig hotad eller upphetsad. Genom att minimera exponeringen för dessa utlösande faktorer eller gradvis vänja hunden kan skällandet kontrolleras bättre.

Träning

Regelbunden fysisk träning är viktigt för hundens välbefinnande och kan bidra till att minska överdriven skällning. En vältränad hund är mindre benägen att uppvisa oönskade beteenden, eftersom fysisk aktivitet hjälper till att bränna bort överskottsenergi och lindra tristess. Att ge mental stimulans genom leksaker och träning kan också bidra till en lugnare och tystare hund.

Terrier springer i trädgården

Att ta itu med överdriven skällning

Identifiera utlösande faktorer

För att komma till rätta med överdriven skällning är det första steget att identifiera de utlösande faktorerna som får din hund att skälla. Observera din hunds beteende för att ta reda på vilket specifikt stimulus eller vilken situation som leder till att hunden skäller. Vanliga utlösare är bland annat:

 • Främlingar eller okända djur
 • Vissa ljud eller föremål
 • Att bli lämnad ensam eller separerad från dig

När du har identifierat de utlösande faktorerna kan du utarbeta en plan för att ändra eller minimera dem i din hunds miljö.

Veterinärkonsultationer

Om din hunds överdrivna skällande fortsätter trots dina ansträngningar att åtgärda de utlösande faktorerna bör du rådgöra med en veterinär. De kommer att undersöka din hund för att utesluta underliggande medicinska problem, till exempel smärta eller obehag som kan orsaka skällandet. Dessutom kan veterinären föreslå mediciner eller kosttillskott för att hjälpa till att hantera din hunds ångest- eller stressnivåer.

Träningstekniker

Det finns olika träningstekniker som du kan använda för att hjälpa din hund att kontrollera överdrivet skällande:

Vänja hunden: Exponera gradvis din hund för den utlösande faktorn i små doser och belöna den för att den förblir lugn och tyst.

Alternativt beteende: Träna din hund att utföra ett annat beteende som svar på utlösaren, till exempel att sitta eller gå till en anvisad plats.

Kom ihåg att vara tålmodig och konsekvent under träningen, eftersom det tar tid och ansträngning att lära din hund att kontrollera sitt skällande.

Berikande aktiviteter

Att erbjuda berikande aktiviteter för din hund kan bidra till att minska överdrivet skällande genom att tillgodose deras mentala och fysiska behov. Några förslag är:

 • Interaktiva leksaker
 • Hunddagis eller lekar med andra hundar
 • Regelbunden motion och promenader

Genom att engagera din hunds sinne och kropp kan du hjälpa till att minska tristess och stress, vilket kan bidra till att hunden skäller för mycket.

Professionellt ingripande

Om det överdrivna skällandet fortsätter trots dina ansträngningar kan det vara dags att söka professionell hjälp. Ta hjälp av en professionell hundtränare eller beteendevetare som kan arbeta med din hund och ta itu med de specifika problemen. De hjälper dig att ta fram en skräddarsydd plan för att hantera skällandet och lär dig tekniker för att förstärka positivt beteende.

Att förstå hundens kroppsspråk och läten

Ansiktsuttryck

Hundar kommunicerar med hjälp av olika ansiktsuttryck. Att observera din hunds ansikte kan hjälpa dig att förstå deras känslor och avsikter. Några vanliga ansiktsuttryck är bland annat:

 • Avslappnad: Ögonen är drömmande, öronen är avslappnade och munnen är lätt öppen.
 • Alert: Ögonen är vidöppna, öronen är spetsiga och munnen är stängd.
 • Rädd: Ögonen är stora och visar det vita, öronen är tillplattade och munnen är spänd eller bakåtdragen.

Kroppshållning

Förutom ansiktsuttryck använder hundar även kroppshållning för att kommunicera. Några viktiga kroppshållningar att vara medveten om är följande:

 • Dominant hållning: Huvudet och svansen hålls högt, bröstet är utbuktat och kroppsvikten är förlagd framåt.
 • Underordnad hållning: Huvudet och svansen är sänkta, kroppen är hopkrupen och vikten förskjuts bakåt.
 • Lekfull hållning: Frambenen är böjda med tassarna på marken, bakdelen är i luften och svansen viftar.

Typer av skällande

Hundar vokaliserar med hjälp av en mängd olika läten, vart och ett med en distinkt innebörd. Några vanliga typer av skällande är bland annat:

 • Alert skällande: Ett skarpt, kort skällande eller en serie skällanden för att indikera potentiell fara eller en okänd närvaro.
 • Kravskällning: Ett upprepat, högt skällande skällande eller gnäll som används för att uttrycka ett behov, t.ex. mat eller uppmärksamhet.
 • Lekfullt skällande: Ett högre tonläge, staccato-skall tillsammans med en viftande svans, som används under lek.

Att förstå hundens kroppsspråk, ansiktsuttryck och skall kan avsevärt förbättra din relation med din hund och hjälpa dig att bättre tolka deras känslor och behov. Genom att observera och lära dig av dessa signaler kan du skapa en stödjande och vårdande miljö för din hundkamrat.

Vanliga frågor och problem

Hur man stoppar oönskat skällande

För att stoppa oönskat skällande är det viktigt att förstå varför hundar skäller från början. Vanliga orsaker är bland annat följande:

 • Uppmärksamhetssökande skällande eller krävande skällande.
 • Tristess
 • Rädsla eller ångest
 • Territoriellt beteende

När du har identifierat orsaken kan du genomföra lämpliga lösningar:

 • Ignorera krävande skällande och belöna din hund när den är tyst.
 • Se till att din hund får tillräckligt med mental och fysisk stimulans.
 • Ge hunden en trygg och säker miljö.
 • Träna din hund med lydnadskommandon, till exempel ”tyst”.

Kom ihåg att konsekvens och tålamod är nyckeln till att åtgärda oönskat skällande.

Hantering av grannarnas klagomål

Om grannarna klagar på din hunds skällande kan du överväga följande åtgärder:

 • Erkänn deras oro och åta dig att ta itu med problemet.
 • Implementera effektiva träningsmetoder och strategier för att minska skällandet.
 • Överväg att använda maskiner för vitt brus, ljuddämpande material eller anordningar mot skällande.
 • Erbjud dig att hålla hunden inomhus under vissa tider, t.ex. sent på kvällen eller tidigt på morgonen.

Genom att visa att du är villig att ta itu med problemet kan du upprätthålla ett gott förhållande till dina grannar.

Att ta hand om hundar med separationsångest

Hundar med separationsångest skäller ofta överdrivet mycket. För att hjälpa din hund att klara av det:

 • Skapa en konsekvent daglig rutin.
 • Öva på att gå iväg och återvända gradvis.
 • Lämna interaktiva leksaker och godis för att hålla hunden sysselsatt.
 • Överväg att söka professionell hjälp från en hundtränare eller beteendevetare.
 • Prata med en veterinär om eventuella mediciner för allvarliga fall.

Rätt vård och hantering kan avsevärt förbättra din hunds livskvalitet och minska dess ångest.

Hur man reagerar på en hund som skäller aggressivt

När en hund skäller aggressivt är det viktigt att förbli lugn och anta rätt tillvägagångssätt:

 • Undvik direkt ögonkontakt och närma dig inte hunden.
 • Skrik inte och visa inte ilska, eftersom det kan trappa upp situationen.
 • Skapa en barriär mellan dig och hunden om det är möjligt.
 • Om du är hundägare bör du överväga att söka professionell hjälp för problem med aggression.

Att förstå och åtgärda grundorsaken till aggressivt skällande kan leda till en säkrare och mer harmonisk miljö.

Tysta hundraser

Även om alla hundar har sin egen unika personlighet och sina egna egenskaper är vissa raser kända för att vara tystare än andra. Basenji är till exempel känd som den ”skällfria” hunden. Denna ras har sitt ursprung i Afrika och är känd för sina unika joddelliknande läten, som kallas ”baroo”, i stället för det typiska hundskallet. Men även om den inte skäller kan den fortfarande göra andra ljud.

Många jakthundar tenderar också att vara tystare raser. De tränas ofta för jakt, vilket kräver en viss tystnad för att inte skrämma bort bytet. Hundar som Whippet och Greyhound är kända för sin tystnad och lugna natur. Andra lugna raser är Cavalier King Charles Spaniel, Shih Tzu och Berner Sennenhund.

Dessa tysta hundraser kan vara bra följeslagare för personer som bor i lägenheter eller med grannar som är känsliga för buller. Deras tystnad kan dock göra dem mindre effektiva som vakthundar. Istället kan de vara mer lämpliga för dem som söker ett lugnare, mer avslappnat husdjur.

Ett drag som lugna hundraser verkar dela är deras lekfullhet. Genom att leka kan de uttrycka sin energi och kommunicera utan att förlita sig på sin röst. Vanliga aktiviteter för dessa hundar är att springa, apport och interaktiva leksaker.

Det är viktigt att komma ihåg att enskilda hundar fortfarande kan ha varierande temperament inom en ras, och även den tystaste rasen kan fortfarande ha stunder av vokalisering. Korrekt träning och socialisering kommer alltid att spela en viktig roll för att kontrollera deras skällande.

Sammanfattningsvis kan lugna hundraser vara bra husdjur för dem som vill ha en mindre högljudd följeslagare. Även om de kanske saknar starka skyddsinstinkter kompenserar de för det med sitt lekfulla och lugna beteende.

Similar Posts