Hur mycket ska en katt äta? (per dag)

Hur mycket ska en katt äta? Katten står vid sin matskål.

Att utfodra en katt kan ofta vara en utmaning, eftersom det är viktigt att hitta rätt balans mellan att tillgodose kattens näringsbehov och att undvika att ge den för mycket mat, vilket kan leda till fetma och hälsoproblem. Det finns olika typer av kattfoder och en mängd faktorer som bidrar till kattens kostbehov, så att förstå hur mycket man ska utfodra en katt kräver tid och kunskap.

Olika faktorer avgör vilken mängd som är lämplig att utfodra en katt, t.ex. ålder, storlek, aktivitetsnivå och allmän hälsa. Kattungar behöver till exempel måltider oftare och mer kalorier per viktenhet än vuxna katter eftersom de växer snabbt. Å andra sidan tenderar äldre katter att ha en långsammare ämnesomsättning och kan lättare gå upp i vikt, så deras portionsstorlekar måste övervakas noggrant.

När man väljer rätt foder till en katt är det viktigt att ta del av de utfodringsanvisningar som vanligtvis anges av tillverkaren på förpackningen, samt att eventuellt konsultera en veterinär för specifika rekommendationer som är skräddarsydda för en enskild katts behov. I slutändan är det genom att ge katten en välbalanserad kost i rätt mängd som kattens hälsa och välbefinnande säkerställs.

Fastställande av din katts behov

För att förstå hur mycket en katt ska få i foder måste man ta hänsyn till flera faktorer som är specifika för varje enskild katt. I det här avsnittet undersöks kattens ålder, kroppstyp, aktivitetsnivå och nuvarande vikt. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan du skapa ett mer skräddarsytt tillvägagångssätt för din katts diet, vilket säkerställer att den bibehåller en hälsosam vikt och ett allmänt välbefinnande.

Kattens ålder

Din katts ålder spelar en avgörande roll när det gäller att bestämma lämplig mängd foder. Kattungar behöver mer kalorier per viktenhet (kg), medan äldre katter kan ha en långsammare ämnesomsättning och behöver färre kalorier. Dräktiga och ammande katter har också olika näringsbehov.

 • Kattungar: Utfodra kattungar med högre kaloriinnehåll och följ tillverkarens rekommendationer.
 • Vuxna katter: Följ tillverkarens rekommendationer för deras underhållsfoder.
 • Äldre katter: Följ din veterinärs dietrekommendationer, som kan inkludera en diet med lägre kaloriinnehåll.

Kroppstyp

Katter finns i olika former och storlekar. Vissa kroppstyper kan predisponera din katt för fetma, medan andra kan ha svårt att gå upp i vikt. Att anpassa din katts diet till dess kroppstyp är avgörande för att bibehålla en hälsosam vikt.

KroppstypÖverväganden
Tunn/smalÖvervaka din katts viktökning och kontakta din veterinär om den har problem med att gå upp i vikt eller behålla vikten.
Övervikt/fetmaMinska portionsstorlekarna och följ din veterinärs rekommendationer om en viktkontrolldiet.

Aktivitetsnivå

Inomhuskatter och katter med lägre aktivitetsnivå behöver i allmänhet färre dagliga kalorier än aktiva katter som är utomhus. Övervaka din katts aktivitetsnivå och anpassa kaloriintaget därefter.

 • Innekatter: Ge en diet som är anpassad för inomhuskatter och som är formulerad för att stödja en hälsosam vikt.
 • Utomhuskatter: Se till att de får ett tillräckligt kaloriintag för att upprätthålla deras högre energibehov.

Kattens vikt

Att regelbundet övervaka din katts vikt är viktigt för att fastställa dess näringsbehov. Överviktiga och feta katter kan behöva ändra sin diet, medan underviktiga katter kan behöva mer kaloririkt foder eller extra utfodring.

Kastrerade katter tenderar att ha ett minskat energibehov och löper därför större risk att bli överviktiga. Var uppmärksam på detta om du nyligen har kastrerat din katt och anpassa deras foderintag därefter.

Typer av kattfoder

Det finns två huvudtyper av foder för katter: våtfoder och torrfoder. Varje typ har sina egna fördelar och nackdelar, och den idealiska matningsrutinen för din katt beror på faktorer som ålder, vikt och specifika dietkrav.

Våtfoder

Våtfoder för katter, ibland kallad burkmat, är ett populärt val för många kattägare. Det innehåller en hög vattenhalt, vanligtvis runt 70-80 %, vilket kan vara bra för njurarnas och urinvägarnas hälsa. Våtfoder finns i olika smaker och konsistenser, så det kan erbjuda en mer lockande och trevlig måltidsupplevelse för din katt.

Våtfoder för katter är i allmänhet rikare på protein och innehåller färre kolhydrater jämfört med torrfoder. Detta kan vara en fördel när det gäller att kontrollera kattens vikt och bibehålla dess muskelmassa. Det är dock viktigt att övervaka portionsstorleken och kalorierna som fodret ger, eftersom överutnyttjande kan leda till fetma.

Torrfoder

Torrt kattfoder är ett bekvämt och ekonomiskt alternativ för att utfodra din katt. Det kan lämnas ute under längre perioder utan att förstöras och kan bidra till att bibehålla tandhälsan genom att minska plack- och tandstensuppbyggnad. Torrfoder har en lägre vattenhalt jämfört med våtfoder, vanligtvis omkring 10 %, så det är viktigt att se till att din katt har tillgång till färskt dricksvatten när den äter torrfoder.

Kolhydrater är rikligare i torrfoder än i våtfoder, vilket kan påverka kattens vikt och allmänna hälsa. Ett lämpligt utfodringsschema baserat på din katts behov är viktigt för att bibehålla en hälsosam vikt och förebygga fetma. Det är också viktigt att välja ett högkvalitativt torrt kattfoder som är anpassat till din katts dietbehov.

Utfodringsschema och riktlinjer

Att skapa ett lämpligt utfodringsschema är viktigt för att upprätthålla din katts hälsa. Det är viktigt att ta hänsyn till din katts ålder och livsstadium när du bestämmer utfodringsrutinen.

Kattungar

Kattungar har unika kostbehov och kräver mer frekventa måltider än vuxna katter. En matningslista kan vara till hjälp under detta skede.

ÅlderAntal måltider
Upp till 3 månader4-6 små måltider per dag
3-6 månader3-4 måltider per dag
6-12 månader2-3 måltider per dag

Kom ihåg att använda avvägda måltider och anpassa kaloriinnehållet efter kattungens tillväxt.

Vuxna katter

Vuxna katter trivs vanligtvis med två måltider per dag. Genom att mäta måltiderna säkerställer du att de får rätt mängd foder. Kaloriinnehållet bör baseras på din katts aktivitetsnivå och vikt. Diagramet nedan kan ge en fingervisning om hur många kalorier en vanlig vuxen katt bör äta i förhållande till sin vikt.

ViktDagliga kalorier
2,5 kg180 kcal
5 kg300 kcal
7,5 kg410 kcal

Äldre katter

När katter åldras kan deras dietkrav ändras. Det är viktigt att övervaka din äldre katts vikt och anpassa utfodringsschemat därefter. Din veterinär kan rekommendera specifika justeringar av kaloriinnehållet eller utfodringsrutinen.

Dräktiga eller digivande katter

Dräktiga och digivande katthonor behöver extra näringsämnen och kalorier. Räkna med att öka foderintaget med 25 % under dräktigheten.

Under digivningen kommer katthonan behöva massor med kalorier för att täcka upp de kalorier som boktavligt talat sugs ur henne av hennes kattungar.

Kattungarnas ålder i veckorProcent kalorier mer än vanligt
150%
2100%
3-4200%
5-12Börja sakta successivt minska igen i takt med att diandet minskar

 

Frekventa, mindre måltider kan vara mer hanterbara under denna tid. Ge den nyblivna modern foder så att hon kan äta när det passar henne under dygnet. Utfordra henne på en separat plats från kattungarna.

Rådfråga en veterinär

När man bestämmer vilken mängd som är lämplig att utfodra en katt är det viktigt att konsultera en veterinär. En professionell kan ge personliga råd baserat på kattens ålder, vikt, aktivitetsnivå och övergripande hälsa. De kommer att bedöma kattens sjukdomshistoria och ta hänsyn till eventuella specifika dietkrav eller restriktioner som katten kan ha.

Veterinärer kan också rekommendera vilken typ av kattfoder och vilket utfodringsschema som passar bäst för kattens behov. De kan föreslå följande:

 • Våtfoder, torrfoder eller en kombination av båda
 • Särskilda medicinska dieter för katter med särskilda hälsoproblem
 • Portionskontrollerade måltider för att främja en hälsosam vikt

Det är viktigt att noga följa veterinärens rekommendationer och regelbundet övervaka kattens vikt och allmänna välbefinnande. De kan behöva justera kattens diet eller utfodringsschema som svar på förändringar i kattens hälsa eller livsstil, t.ex. utveckling av ett hälsoproblem eller en ökad träningsrutin.

Övervaka din katts hälsa

Att hålla ett öga på din katts hälsa är viktigt för att upprätthålla korrekta matvanor. Fysiskt utseende och beteende är viktiga indikatorer för att bedöma om din katt är överviktig, underviktig eller har en idealvikt.

Överviktiga katter

Överutfodring av din katt kan leda till fetma som i sin tur ökar risken för sjukdomar som diabetes, hjärtproblem och artrit. Det är viktigt att identifiera om din katt är överviktig och vidta åtgärder för att anpassa kosten. Här är några tecken på att din katt kan vara överviktig:

 • Svårt att känna revbenen när man trycker försiktigt på sidorna av bröstkorgen
 • Förlust av en synlig midja från en över- och sidobild
 • Fettavlagringar över ryggraden och vid svansens bas

Om din katt uppvisar dessa tecken bör du överväga att gradvis minska födointaget och öka den fysiska aktiviteten. Det är alltid bäst att konsultera en veterinär för personliga rekommendationer.

Underviktiga katter

Underutfodring kan också vara skadligt, eftersom det kan leda till undernäring eller andra underliggande hälsoproblem. Att känna igen en underviktig katt hjälper till att upprätta en lämplig utfodringsplan. Tecken på en underviktig katt är bland annat följande:

 • Synliga revben och ryggrad som sticker ut från huden
 • Märkbar förlust av muskelmassa
 • Brist på energi eller slöhet

Om du märker dessa kännetecken hos din katt ska du gradvis öka dess foderintag och övervaka om det sker några förbättringar. Om det inte sker någon viktökning eller om din katts tillstånd försämras ska du söka veterinärrådgivning för att åtgärda underliggande medicinska problem.

Tips och överväganden om utfodring

När det gäller utfodring av din katt finns det flera faktorer att ta hänsyn till. I det här avsnittet får du tips och information om hur du introducerar en ny katt i ditt hem, godisets roll, måltidsberäkningar och debatten mellan fri utfodring och uppmätta måltider.

Introduktion av en ny katt

När du tar in en ny katt i ditt hem är det viktigt att tillhandahålla en konsekvent utfodringsrutin. Börja med att fråga den tidigare skötaren om kattens matvanor och önskad mat. Övergå gradvis till den nya maten genom att blanda den med den gamla under en vecka eller så. På så sätt undviker du gastrointestinala störningar och ser till att katten får rätt näring.

Kattgodis

Godis kan vara ett användbart verktyg för att träna och knyta band till din katt. Godis bör dock inte utgöra mer än 10 % av kattens dagliga kaloriintag. Överutfodring med godis kan leda till viktökning och obalans i deras diet. Se till att välja godis av hög kvalitet och använd dem sparsamt.

Beräkningar av måltider

För att bestämma lämplig mängd foder till din katt kan du rådgöra med din veterinär eller använda en kaloriräknare för kattfoder och ta hänsyn till faktorer som ålder, vikt, aktivitetsnivå och eventuella medicinska tillstånd. På så sätt säkerställer du att din katt får rätt mängd näringsämnen för optimal hälsa.

Fri utfodring vs. mätbara måltider

Det finns två huvudsakliga metoder för utfodring: fri utfodring och uppmätta måltider. Fri utfodring gör att din katt kan äta när den vill, medan mätbara måltider innebär att en viss mängd mat ges vid bestämda tidpunkter.

Fri utfodring kan fungera för vissa katter, men det kan leda till överätning och fetma, särskilt hos mindre aktiva katter eller innekatter. Å andra sidan kan uppmätta måltider hjälpa till att kontrollera vikten och förebygga hälsoproblem som diabetes. Rådgör med din veterinär för att fastställa den bästa utfodringsmetoden för din katts individuella behov.

Similar Posts