Varför äter hundar sten och grus? (Är det farligt?)

Hund äter sten och grus

Många hundägare har kanske undrat varför deras hundar ibland har det märkliga beteendet att äta stenar. Även om det kan tyckas ovanligt kan hundar ibland äta stenar, och orsakerna bakom detta beteende är många.

I vissa fall äter hundar stenar på grund av ett medicinskt tillstånd som kallas pica, vilket kännetecknas av en aptit på saker som inte är mat. Detta tillstånd kan drivas av en näringsbrist eller ett underliggande tarmproblem. Alternativt kan vissa hundar äta stenar helt enkelt på grund av tristess, stress eller brist på rätt stimulans och motion.

Att förstå orsakerna bakom detta märkliga beteende är viktigt för att säkerställa hundens hälsa och utveckla lämpliga åtgärder för att förhindra att stenar och andra potentiellt skadliga ämnen äts. Kunskap om denna aspekt av hundbeteende kan inte bara hjälpa till att vägleda rätt hundvård utan också fördjupa bandet mellan hund och ägare.

Orsaker till att hundar äter stenar

Det finns olika faktorer som bidrar till att en hund är benägen att äta stenar. Genom att undersöka de möjliga orsakerna kan hundägare arbeta för att förebygga och upprätthålla sitt husdjurs hälsa. I det här avsnittet kommer vi att utforska de vanligaste orsakerna till detta beteende, vilket inkluderar tristess, kostbrist, medicinska problem och beteendeproblem.

Tristess

Hundar kan äta stenar av ren och skär tristess. När de saknar mental och fysisk stimulans tenderar de att ta till destruktiva beteenden, till exempel att tugga på olämpliga föremål. Det är viktigt att hundägare engagerar sina husdjur i regelbunden motion, lek och träning för att hålla dem mentalt och fysiskt sysselsatta.

Bristande kost

En annan möjlig orsak till att hundar äter stenar är kostbrist. Brist på viktiga näringsämnen kan leda till att de blir sugna på icke-livsmedel i jakt på näring. Att ge din hund en balanserad kost och övervaka om den får ett långvarigt ovanligt sug är avgörande för dess allmänna hälsa.

Medicinska problem

Medicinska problem kan vara en bidragande faktor till att hundar konsumerar stenar. Tillstånd som gastrointestinala problem, anemi eller parasitinfektioner kan leda till att hundar söker lindring genom att inta icke-livsmedel. Kontakta en veterinär om du misstänker medicinska problem bakom din hunds stenätande beteende.

Beteendefrågor

Slutligen kan beteendeproblem som ångest eller tvångsstörningar vara orsaken till att hundar äter stenar. Till exempel kan separationsångest eller en tvångsmässig önskan om icke-livsmedel driva dem till detta beteende. En sådan störning är pica, som gör att hundar tvångsmässigt mumsar på oätliga saker. Detta tillstånd uppstår vanligtvis på grund av näringsbrist i hundens kost. I sådana fall är det viktigt att söka professionell hjälp från en veterinär eller en certifierad hundbeteendevetare.

Risker och faror

Hundar som äter stenar kan innebära flera allvarliga risker och faror. I det här avsnittet kommer vi att diskutera fyra vanliga hälsorisker: kvävningsrisk, inre skador, tandskador och tarmblockering.

Risk för kvävning

När hundar försöker tugga eller svälja stenar riskerar de att kvävas. Mindre stenar kan lätt fastna i halsen eller luftstrupen och göra det svårt för dem att andas. Detta kan snabbt bli en livshotande situation och ett omedelbart ingripande är nödvändigt för att rädda husdjurets liv.

Inre skador

Att smälta stora eller vassa stenar kan orsaka inre skador på hundens mag-tarmkanal. Detta kan leda till blödning, revor eller perforeringar. Symtom som kräkningar, buksmärtor, aptitlöshet eller slöhet kan tyda på att hunden lider av inre skador.

Tandskador

Att tugga på hårda föremål som stenar kan leda till tandskador hos hundar, inklusive att tänderna nöts sönder, spricker eller fraktureras. Detta kan orsaka smärta och svårigheter att äta och kan till och med leda till tandinfektioner om det inte behandlas.

Tarmblockering

Svalda stenar kan också orsaka tarmblockering. När en sten är för stor för att passera genom tarmarna kan den hindra flödet av smält mat och vätska, vilket leder till smärta, inflammation och andra komplikationer. Några tecken på tarmblockering är bland annat följande:

SymptomBeskrivning
KräkningarOförmåga att hålla mat eller vatten nere
Obehag i bukenSvullen, öm eller känslig mage
Förstoppning eller diarréFörändringar i avföringen eller svårigheter att bajsa
LetargiMinskad energinivå eller ovilja att röra sig

Om du misstänker att din hund har svalt en sten och upplever något av dessa symtom är det viktigt att söka veterinärvård så snart som möjligt.

Förebyggande av stenätande

Det finns flera åtgärder du kan vidta för att förhindra att din hund äter stenar. Det är viktigt att förstå de bakomliggande orsakerna och ta itu med dem. I det här avsnittet finns praktiska lösningar och vägledning för att hålla din hund säker och frisk.

Öka stimulansen

En av de främsta orsakerna till att hundar äter stenar beror på tristess och brist på stimulans. Se till att din hund får mycket fysisk träning, mental stimulans och interaktion med människor eller andra hundar. Detta kan uppnås genom att:

 • Erbjuda dagliga promenader eller löprundor
 • Lekar med leksaker tillsammans med hunden
 • Tillhandahålla leksaker och godisdispenser
 • Regelbunden socialisering med andra hundar

Ta itu med näringsbrist

Brist på näringsämnen kan vara en underliggande orsak till att hundar äter sten eller grus. Se till att din hund får en balanserad kost som uppfyller dess näringsbehov genom att:

 • Välja ett hundfoder av hög kvalitet
 • Rådfråga din veterinär om kostrekommendationer
 • Överväga kosttillskott vid behov

Rådfråga en veterinär

Om du misstänker att din hunds stenätande beror på ett underliggande hälsoproblem ska du kontakta din veterinär. De kan bedöma din hunds allmänna hälsa, identifiera eventuella medicinska orsaker och ge lämplig behandling.

Tekniker för beteendeförändring

Att införa beteendemodifieringstekniker kan vara till hjälp för att förhindra att din hund äter stenar. Några effektiva strategier är bland annat följande:

 • Positiv förstärkning för önskvärt beteende
 • Undvika straffbaserade träningsmetoder
 • Omdirigering av hundens uppmärksamhet när den visar intresse för stenar
 • Lära ut kommandon som får handen att sluta äta sten

Genom att ta itu med grundorsakerna till stenätande och genomföra dessa förebyggande åtgärder kan du bidra till att minska risken för att din hund ägnar sig åt detta skadliga beteende.

Similar Posts