Varför låter katten som en duva? (Den kuttrar!)

Katt tittar på två duvor utanför fönstret

Det är inte ovanligt att kattägare märker att deras katter gör ganska oväntade ljud. Ett av dessa märkliga ljud är ett kuttrande ljud som påminner om en duva. För den som är nyfiken på orsaken till detta ljudfenomen finns det flera möjliga förklaringar att ta hänsyn till.

Först och främst är det viktigt att förstå att katter är mycket anpassningsbara djur med ett komplext utbud av läten. De kan härma andra varelsers ljud om de finner dem användbara i kommunikationssyfte. I det här fallet kan imiteringen av duvljud vara din katts försök att förmedla specifika känslor, som nöjdhet eller nyfikenhet, till sin ägare eller andra katter.

En annan aspekt är att katter har utvecklats för att bli effektiva jägare. Genom att härma fågelljud kan de försöka invagga sina potentiella byten i en falsk känsla av trygghet, vilket gör det lättare att fånga dem oväntat. Det är också möjligt att detta duvliknande ljud helt enkelt är en naturlig variation i kattens röstrepertoar, vilket visar på det stora utbud av läten som varje enskild katt kan producera.

Varför katter ibland låter som duvor

Katter är kända för sitt breda utbud av läten, och att göra duvliknande ljud är ett av dem. Det finns några skäl till varför katter kan låta som duvor:

 1. Imitering av byte: Katter är naturligt födda jägare, och de försöker ofta imitera ljudet från fåglar eller andra byten för att locka till sig dem. Detta kan vara särskilt användbart när de jagar duvor, eftersom efterliknande av deras kuttrande ljud kan locka till sig fåglarna och ge dem en bättre chans till en lyckad fångst.
 2. Bekväm och nöjd: Vissa katter gör duvliknande ljud när de är bekväma och nöjda. Det kan jämföras med en katts spinnande, vilket är ett ljud som katter gör när de är avslappnade och glada. Det kurrande ljudet kan påminna katten om sin mammas lugnande närvaro, vilket gör det till en lugnande och betryggande vokalisering.
 3. Vokala egenheter: Varje katt har unika vokala egenheter, och vissa katter har helt enkelt läten som påminner mycket om en duvs kutande. Dessa individuella skillnader i katters vokaliseringar kan påverkas av genetik, uppfostran eller unika upplevelser i deras liv.

Om din katt låter som en duva är det i allmänhet ingen anledning till oro. Det är helt enkelt ett annat sätt för din katt att kommunicera med dig och sin omgivning. Men om din katts vokaliseringar plötsligt förändras eller åtföljs av tecken på ångest är det viktigt att konsultera en veterinär för att säkerställa att det inte finns några underliggande hälsoproblem.

Vanliga orsaker till duvljud

Imiterar byte

Katter är naturliga jägare, och de efterliknar ofta ljud och beteenden hos sina byten. När en katt låter som en duva kan det vara ett försök att imitera fågelns rop. Detta beteende kan hjälpa katten att förbättra sina jaktfärdigheter och bli mer framgångsrik i att fånga byten.

Uppmärksamhetssökande beteende

En annan anledning till att en katt kan låta som en duva är uppmärksamhetssökande beteende. Katter kan vara ganska högljudda och kan använda olika ljud i ett försök att kommunicera med sina människor. Om en katt märker att den som gör duvljud får en reaktion från sin ägare kan den fortsätta att använda detta läte för att få uppmärksamhet.

Läten varierar beroende på ras

Det är också värt att tänka på att kattens ras kan spela en roll för de duvliknande ljud som den gör. Vissa raser, till exempel Siames och Burmese, är kända för att vara mer vokala än andra. 

Om en katt kommer från en ras med anlag för vokalisering kan den naturligt producera ett bredare utbud av läten, inklusive duvlikt kurrande.

Andra raser är däremot mer benägna att hålla sig tysta och kanske inte producerar några märkbara duvliknande läten.

Förståelse för katternas läten

Katter är fascinerande varelser med ett brett utbud av läten som ibland kan låta som andra djur, till exempel duvor. För att förstå varför en katt kan låta som en duva är det viktigt att utforska olika faktorer, till exempel kattkommunikation och typer av kattläten.

Kattkommunikation

Katter kommunicerar med människor och andra djur med hjälp av en kombination av kroppsspråk, ansiktsuttryck och läten. Deras vokaliseringar tjänar olika syften, till exempel att uttrycka sina behov, känslor och markera sitt revir.

Även om jamande är det mest kända kattlätet har de en omfattande vokal repertoar som hjälper dem att interagera med sin omgivning och förmedla specifika budskap. Vissa ljud kan verka ovanliga för mänskliga öron, bland annat de som liknar duvkurrande.

Olika typer av kattläten

Det finns flera olika typer av kattläten, var och en med ett unikt syfte:

LäteBetydelse
JamandeEtt allmänt ljud som används för att kommunicera med människor, ofta för att söka uppmärksamhet eller mat.
SpinnandeEtt rytmiskt ljud som indikerar tillfredsställelse, men som också kan betyda smärta eller stress.
TjatterEtt högt ljud som vanligen uppstår när man observerar fåglar eller andra bytesdjur och som ofta kallas för ”tjattrande”.
MorrandeEtt lågt och hotfullt ljud som signalerar ilska, rädsla eller territoriellt beteende.
FräsandeEtt varningsljud, vanligtvis riktat mot en inkräktare eller ett överhängande hot.
Vanliga kattläten & deras betydelse

Vissa katter kan producera ljud som liknar duvkurrande, särskilt när de tjattrar när de observerar fåglar. Olika faktorer, såsom kattens ras, ålder och individuella personlighet, kan påverka de specifika läten som en katt utstöter.

När ska man vara orolig?

Även om det kan vara roligt eller älskvärt när en katt låter som en duva kan det ibland finnas underliggande faktorer som motiverar oro. I det här avsnittet diskuteras när det är lämpligt för ägare att bli oroliga för dessa ovanliga läten genom att undersöka potentiella hälsoproblem och beteendeförändringar.

Hälsoproblem

Generellt sett är en katt som imiterar ett duvkutter inte en omedelbar anledning till oro. I vissa fall kan det dock tyda på andningsproblem eller andra hälsorelaterade problem. Var uppmärksam på följande symtom:

 • Svårighet att andas eller andnöd.
 • Väsningar, nysningar eller hosta.
 • Utsöndring från näsan eller ögonen
 • Förändringar i aptit eller vikt

Om en katt uppvisar något av dessa symtom i samband med duvliknande ljud är det tillrådligt för ägaren att kontakta en veterinär för en grundlig utvärdering.

Beteendeförändringar

Förutom hälsoproblem är det också viktigt att uppmärksamma eventuella beteendeförändringar som kan följa med kattens unika duvkuttrande. Om du observerar följande tecken kan det tyda på ett underliggande problem:

 • Ökad aggressivitet eller rädsla
 • Tillbakadragande från att umgås eller gömma sig.
 • Förändringar i putsningsvanor.
 • Överdrivna vokaliseringar eller förändringar i röstläget.

Om en katt uppvisar någon av dessa beteendeförändringar tillsammans med att den låter som en duva rekommenderas att söka råd hos en veterinär. De kan hjälpa till att fastställa orsaken till beteendet och ge vägledning om hur man ska åtgärda det.

Tips för att hantera katternas läten

Om du förstår orsakerna bakom din katts duvliknande läte kan du ta itu med problemet på ett effektivt sätt. Här är några användbara tips för att hantera katters vokaliseringar:

Positiv förstärkning

Genom att använda positiv förstärkning kan man uppmuntra önskade beteenden och begränsa oönskade vokaliseringar hos katter. Att till exempel belöna din katt med godis, leksaker eller tillgivenhet när den är tyst kan bidra till att minska överdrivna ljud.

Kom dock ihåg att undvika att oavsiktligt förstärka oönskade beteenden genom att ge uppmärksamhet när din katt låter som en duva.

Att hantera tristess

Katter kan ibland imitera duvljud på grund av tristess, så att ge ditt husdjur tillräcklig stimulans och aktiviteter kan hjälpa till att lindra detta problem. Prova följande tekniker för att hålla din katt sysselsatt:

 • Introducera nya leksaker och byt ut dem regelbundet för att bibehålla kattens intresse.
 • Skapa leksituationer för fysisk och mental stimulans.
 • Överväg att införa interaktiva leksaker för att utmana din katts kognitiva förmågor.

Genom att ta itu med tristess och använda positiv förstärkning kan du förbättra din katts röstbeteende och säkerställa dess välbefinnande. Om du nu upplever kuttrandet som ett problem vill säga. I de flesta fall kräver denna speciella egenhet inga vidare åtgärder.

Slutsats

I slutändan kan orsaken till att en katt låter som en duva bero på deras vokala anatomi, miljö eller individuella egenheter. Det är viktigt för ägare att observera sin katts beteende för att bättre förstå detta unika läte.

Några orsaker till en katts duvliknande kuttrande kan vara:

 • Imitation av fågelljud för att locka till sig byten.
 • Imitation av andra ljud i omgivningen.
 • En form av självuttryck eller kommunikation med ägaren.

Så länge katten inte visar några tecken på ångest eller obehag är detta ovanliga ljud vanligtvis ofarligt. Ägarna bör dock övervaka sina husdjur och konsultera en veterinär om de märker några plötsliga förändringar eller potentiella problem i samband med kattens kuttrande.

Similar Posts