Min hund låter som en gris! (Bör jag oroa mig?)

min hund låter som en gris

Många hundägare har blivit förbryllade av att deras hundkamrater ibland låter som en gris när de andas, fnyser eller snarkar. Detta fenomen kan verkligen vara förvånande, men det finns flera rimliga förklaringar till varför en hund kan producera dessa ljud.

För det första kan anatomin och strukturen hos en hunds andningssystem spela en viktig roll för de ljud som de ger ifrån sig. Hundar med kortare nosar och plattare ansikten, till exempel bulldoggar och mopsar, är benägna att drabbas av Brachycephalic Obstructive Airway Syndrom (BOAS). Detta tillstånd kan leda till begränsat luftflöde, vilket gör att hunden gör snarkande eller grymtande ljud som liknar grisens.

Dessutom utvecklar vissa hundar ett ofarligt tillstånd som kallas omvänd nysning. Det kännetecknas av episoder av snabb inandning, ofta tillsammans med snarkande eller grymtande ljud. Även om detta kan vara alarmerande att bevittna är det vanligtvis ingen anledning till oro men kan vara en annan anledning till att en hund kan låta som en gris.

Trubbnosiga raser och grisliknande ljud

Brakycefala (trubbnosiga) raser är en kategori hundar som är kända för sin unika ansiktsstruktur, vilket ibland kan få dem att göra grisliknande ljud. Även om deras utseende är charmigt och utmärkande är det viktigt att förstå orsakerna bakom dessa märkliga ljud.

Kännetecken för brakycefala raser

Trubbnosiga raser, som Boxer, Shih Tzu, Affenpinscher, Chow Chow och Boston Terrier, har en kort nos och ett platt ansikte. Detta fysiska drag ger dem ett sött och tilltalande utseende, men det påverkar också deras andningssystem. Förutom de olika ljuden är dessa raser också benägna att drabbas av några hälsoproblem, vilket visar hur viktigt det är att förstå deras anatomi.

Lista över trubbnosiga (brakycefala) hundraser

AffenpinscherEngelsk Toy Spaniel
BoxerFransk bulldogg
BulldogGriffon Bruxellois
BullmastiffJapansk Chin
BostonterrierLhasa Apso
Cane CorsoMops
Chow ChowPekingese
Dogue de BordeauxShih Tzu

Genetik och kortare luftvägar

De grisliknande ljud som trubbnosiga hundar producerar kan tillskrivas deras genetik. Deras förkortade luftvägar leder till en begränsad luftpassage, vilket gör att dessa raser kämpar för att få luft. Som en följd av detta tenderar de att grymta och låta som en gris.

Genetiskt nedärvda drag, såsom kortare näsgångar och långsträckt mjuka gommen, kan bidra till ett tillstånd som kallas Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS). Denna luftvägssjukdom kan orsaka överdriven flämtning, snarkning och högljudd andning hos drabbade hundar.

Sammanfattningsvis har det blivit uppenbart att brakycefala raser genererar grisliknande ljud på grund av deras platta ansiktsstruktur, genetik och kortare luftvägar. Snarkandet, grymtandet och andra ljud är utmärkande egenskaper som utlöses av deras nedärvda fysiska egenskaper.

Omvänd nysning och andra problem med andningsvägarna

Hundar kan ibland låta som grisar på grund av specifika luftvägsproblem, där omvänd nysning är en av de vanligaste orsakerna. I det här avsnittet kommer vi att diskutera omvänd nysning, kollapsad luftstrupe och förlamning av struphuvudet – alla tillstånd som kan bidra till din hunds ovanliga ljud.

Orsaker till omvänd nysning

Omvänd nysning uppstår när en hund upplever en snabb och upprepad inandning genom näsan. Det kan låta som ett nysande eller väsande ljud och kan utlösas av olika faktorer:

 • Irritation av näsgångarna, t.ex. från allergier, damm eller rök
 • Noskvalster (Pneumonyssoides caninum), som kan orsaka inflammation
 • Luftvägsinfektioner som leder till inflammation i näsgångarna
 • En förlängd mjuka gommen, som är vanligt hos brakycefala raser

Även om det kan låta oroväckande är omvänd nysning vanligtvis ofarligt och löser sig av sig själv utan att orsaka hunden något lidande.

Kollapsad luftstrupe

En kollapsad luftstrupe är ett allvarligare tillstånd som kan få en hund att låta som en gris. Trakea, eller luftstrupen, stöder hundens andning, och när det kollapsar begränsas luftflödet, vilket orsakar hosta, väsande och ansträngd andning. Detta tillstånd är vanligare hos hundar av små raser och kan vara medfött eller utvecklas gradvis med tiden.

Symtomen kan utlösas av faktorer som t.ex:

 • Träning
 • Upphetsning
 • Exponering för värme eller fuktighet
 • Tryck på nacken från att dra i ett halsband

Behandlingen av en kollapsad luftstrupe kan omfatta viktkontroll, mediciner för att minska inflammation och i allvarliga fall kirurgi.

Förlamning av struphuvudet

Struphuvudförlamning är ett tillstånd där hundens struphuvud inte fungerar som det ska, vilket leder till andningssvårigheter och ger upphov till ljud som liknar kvävning eller tutande. Det uppstår när nerverna som kontrollerar struphuvudet skadas, vilket hindrar musklerna från att öppna och stänga som de ska. Vanliga orsaker till förlamning av struphuvudet är bland annat följande:

 • Åldersrelaterad degeneration av nerverna
 • Trauma eller skada på halsen
 • Underliggande neuromuskulära sjukdomar

Behandling av struphuvundförlamning kan omfatta läkemedel för att hantera symtomen, livsstilsförändringar för att minska riskfaktorerna och kirurgi för att förbättra luftvägsfunktionen.

Engelsk bulldogg sover i sin säng

Beteende och miljöfaktorer

Hundar kan ibland producera snarkande eller grisliknande ljud på grund av olika beteende- och miljöfaktorer.

Stress och upphetsning

Stress eller upphetsning kan leda till tillfälliga andningsförändringar hos hundar. Dessa situationer kan leda till att hundar upplever snabb eller ytlig andning, vilket kan resultera i snarkande ljud. En hunds grymtande kan vara ett fysiologiskt svar för att lugna ner sig själv eller för att kommunicera sitt känsloläge till ägaren.

Irriterande ämnen och allergener

Exponering för irriterande ämnen eller allergener i miljön kan också få hundar att låta som en gris. Detta kan hända när irriterande ämnen kommer in i näsgången, vilket får din hund att nysa eller fnysa. Vanliga irriterande ämnen är t.ex:

 • Rök
 • Pollen
 • Damm
 • Kemikalier

Om en hund ofta snorar kan det vara värt att undersöka om det finns potentiella allergener eller irriterande ämnen i omgivningen och vidta åtgärder för att ta bort dem eller begränsa exponeringen.

Sele och halsband

Felaktigt monterade selar eller halsband kan leda till andningsproblem och grymtande ljud hos hundar. Strama halsband kan trycka på luftstrupen, vilket leder till begränsat luftflöde och potentiella andningsproblem. En dåligt passande sele kan orsaka obehag och stress, vilket kan leda till grisliknande ljud på grund av kombinationen av fysiskt tryck och känslomässig ångest.

För att undvika dessa problem bör du se till att din hund har ett korrekt monterat halsband och sele för att förhindra onödigt tryck på halsen och minimera grymtningarna. En välanpassad sele kan fördela trycket jämnt över hundens bröstkorg utan att orsaka obehag eller överdrivet tryck på luftstrupen.

Hälsoproblem och veterinärvård

När en hund låter som en gris kan flera hälsotillstånd vara orsaken. Två vanliga orsaker är problem med mjuka gommen och infektioner eller fetma och övervikt. Att förstå dessa problem och inse när du ska söka veterinärvård är viktigt för din hunds välbefinnande.

Problem med mjuka gommen och infektioner

Hundar med långsträckt mjuka gommen eller infektioner i näsgångarna kan låta som en gris. Följande faktorer kan påverka dessa tillstånd:

 • Allergier: Allergener kan orsaka inflammation i näsgångarna, vilket hindrar luftflödet och leder till snarkande ljud.
 • Infektion: Infektion i andningsorganen kan leda till rinnande nos och till och med blödning från nosen, vilket kan ge upphov till snarkande eller grymtande ljud.
 • Genetik: Vissa hundraser är predisponerade för problem med mjuka gommen på grund av sin ansiktsstruktur, vilket gör att de är mer benägna att producera grisliknande ljud.

Vid problem med mjuka gommen och infektioner kan behandlingen omfatta medicinering, t.ex. antihistaminer för att hantera allergier eller antibiotika för att bekämpa infektioner. I allvarliga fall kan din veterinär rekommendera kirurgiskt ingrepp.

Fetma och övervikt

Fetma och övervikt kan också få en hund att låta som en gris. Överviktiga husdjur har ofta svårt att andas, vilket leder till snarkande eller grymtande ljud när de försöker ta in luft. Om du hjälper din hund att hålla en hälsosam vikt kan du mildra eller förebygga detta problem.

Överväg de här tipsen för viktminskning:

 • Kontrollera portionsstorlekar och minska kaloriintaget
 • Införliva kalorisnåla, näringsrika livsmedel i hundens kost
 • Se till att ditt husdjur får mycket motion och regelbunden lektid

Behov av veterinärkonsultation

Att veta när du ska konsultera en veterinär är avgörande för att upprätthålla din hunds hälsa. Följande tecken kan tyda på att det är dags att besöka veterinären:

 • Ihållande eller förvärrade snarkande och grymtande ljud
 • Rinnande nos eller blödning från nosen
 • Andningssvårigheter eller ökad andningsansträngning
 • Slöhet eller minskat intresse för aktiviteter som hunden en gång gillade

Din veterinär kan utföra en fysisk undersökning eller rekommendera diagnostik som röntgen för att identifiera den bakomliggande orsaken till din hunds grisliknande ljud. Med lämplig behandling och vård kan de flesta hundar återgå till sitt normala, glada jag.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan en hund låta som en gris av flera skäl, t.ex. rasegenskaper, fysiska problem eller känslomässiga reaktioner. Det är viktigt att ägarna noga observerar sin hunds beteende och vid behov konsulterar en veterinär. Genom att få en bättre förståelse för de specifika orsakerna kan ägarna hjälpa dem att ge sitt husdjur rätt vård och stöd och på så sätt säkerställa dess välbefinnande och lycka.

Några viktiga slutsatser är följande:

 • Observera om andningsljuden är konsekventa eller tillfälliga.
 • Beakta rasspecifika egenskaper eller genetiska faktorer hos din hund.
 • Rådfråga en veterinär om ljuden åtföljs av obehag eller andra tecken på sjukdom.

Genom att uppmärksamma din hunds hälsa och välbefinnande kan du bidra till att den lever ett bekvämt och lyckligt liv, oavsett om den låter som en gris eller inte.

Similar Posts